Pharmacovigilance 2012
Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Zmianay w prawie europejskim i polskim
25 - 26 Października 2011 Warszawa


 

II DZIEŃ - 25 PAŹDZIERNIKA 2011r.

. Nowe rozwiązania
prawne na poziomie unijnym.

Anna Arcab - Ekspert w zakresie pharmacovigilance

- komitet PRAC

- pilna procedura
unijna

- procedura wspólnej
oceny Worksharing Procedure

- zadania EMA

2. Rozbudowa systemu
monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych na poziomie
krajowym

Agata Maciejczyk - Ekspert w zakresie pharmacovigilance

- nowe rodzaje zgłoszeń

- intensywne monitorowanie

- strona internetowa z informacjami o bezpieczeństwie stosowania leków

3. Nowe wymogi w zgłaszaniu pojedynczych przypadków

4. Zgłoszenia od pacjentów

Magdalena Budny - Ekspert w zakresie pharmacovigilance

5. Plan Zarządzania Ryzykiem, nowe wytyczne o systemie zarządzania ryzykiem

Monika Trojan - Ekspert w zakresie pharmacovigilance

6. Opis systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych w firmie, audyt systemu

Katarzyna Ziółkowska - Ekspert w zakresie pharmacovigilance

II DZIEŃ - 26 PAŹDZIERNIKA 2011r.

1.
Nowe wytyczne, dotyczące przesyłania informacji w systemie elektronicznym EudraVigilance o produktach leczniczych oraz o pojedynczych przypadkach niepożądanych działań leków

Monika Trojan - Ekspert w zakresie pharmacovigilance

2. Analiza danych z systemu EV w celu identyfikacji sygnału

Dr Piotr Nowicki - lekarz medycyny i informatyk medyczny

3. Porejestracyjne
badanie bezpieczeństwa - dotychczasowe doświadczenia, nowe wymagania prawne

Mirosław Gospodarczyk - Ekspert w zakresie pharmacovigilance

RORMULARZ ZAMOWIENIA

KONTAKT 22 403-12-83